Downloads - English

  • Delta Lloyd Annual report 2016

    In our annual report 2016, we report on the progress of our Closer to the customer strategy and our management priorities.

    Download Annual report

Downloads - Nederlands

  • Delta Lloyd Jaarverslag 2016

    De Nederlandse samenvatting geeft een beknopte weergave van de voortgang van de 'Dichter bij de klant' strategie en onze management prioriteiten.

    Download Nederlandse samenvatting